11263052_1440322932936259_6925274213300492684_n

Varkaj se

Od zlu misal i od zal reč

Od lenjos se varkaj i od lenjavi ljudi

Od dangubu i od praznu slamu da mlatiš

Popreko da gledaš i zle oči da te gledaju

Da te ne ukaškaju

Od onija koji mlogo k’lnu

Od tija  pogotovo da se varkaš

Varkaj se i od zavis, i od tuđu i od tvoju, barabar

Od matrapazi i od vetrojebinu

Od kukumavke i žalopojke

A pogotovo od trepkave sojke na jugovinu

I od onija koji ti u oči sve mazno, mazno

Pa ti sečivo u grbinu zabodu kad se ič ne nadaš

I čim im grbinu obrneš

Varkaj se, kad god možeš

Od loši ljudi i od lošo drustvo

Od onija koji ič ne davaju drugi da plati

I onija koji imaju zmiče u džepovi

Isti su

I od onija koji se gnjetu kude im neje mesto

I koji ce i kroza duvku  u duvar provleču

I od onija koji će te celoga iždivkaju za jednu kapku vodu

Ako su žedni

I koji će ti zalok  leb iz usta iskubu

Ako su gladni

Pod obavezno od drčni da se varkaš

I od onoga koji se natunti dobar dan kad mu rekneš

I koji ti krozazubi promrsi nekvo namesto pozdrav, kad te vidi

I koji za nikuga i za ništo ne aje

I klisne čim nekome pritreba

Samo njemu da mu je sve potaman

Varkaj se od amze i od  svi gletavi i nedopraveni

Od zamlateni i zamajani

Od onija vandžirali, bađavdžije, bicmani, bilmezi

I od bulče i od blentavi, od bandzovi

I od svi koji svude štrče

A nigde im neje potaman

Od onija koji se prave najpametni

A samo umeju da blazne svet

Od onija koji sve baše a tejali bi sve od teb da znaju

Od onija koji te pa izlažu i prevare

Ako su se kleli da više neće

Pačavra će si do vek ostane pačavra

I kroza život će si se spotura

Al mu ti nemoj drustvo praiš

Nesi ti uzbujal kako oni

Nego se vani za rabotu

Neje ti Gospod  za džabe dal pamet i ruke i noge

I neje te mati rodila da vataš bezder

Nego kako čovek da živiš

I kako čovek jedan d’n i d-umreš

 

Varkaj – čuvaj se, pazi se

Ukaškati – uprljati

K’lnu – kunu se

Gnjetu  – giraju se

Ima zmiče u džepovi – tvrdica, grebator

Duvka – rupica

Duvar – zid

Iždivka – iscedi

Iskubu – izvuku

Natunti – smrači

Klisne – pobegne

Blazni – sablažnjava

Baše – kriju

Pačavra – krpa

Spotura – posrće

Uzbujal – besposlen

Uvatil bezder –  luta

 

 

 

Advertisements