• „Što te nema?
  • Ima me. Stalno i svuda me ima.
  • Ali kako…
  • Tako što me ne vidite. Jer sam tu, uz vas i okolo vas, ali ne dam da vidite da sam tu.
  • Zašto?

2e2c286bacf10fd2ca9ccd26ebc04d15

  • Zbog zato… Zbog toga što se moje prisustvo ne primećuje i što ono ništa ne vredi. Vidi se samo moje odsustvovanje. Jer vam ne značim ništa kada me ima, jedino sam vam važna kada me nema. Jer ionako vi sve… sami, nema ko, nikad vam niko ništa ne pomaže… Jer to što dajem i koliko se dajem nije merljiva kategorija. Meri se samo kada (se) ne dajem, kada vam oduzmem sebe pa morate sami sve ono što se podrazumeva da, ne da moram, ali mogu, hoću i želim sama.
  • Ali… zašto?
  • Zbog svega napred rečenog.
  • Ali, šta se promenilo pa sad… ovo, ovako?
  • Ništa se nije promenilo. Baš zato. Zato što sam isuviše dugo čekala  na vas. Da svako ponese deo tereta sa sobom, samo onaj deo koji mu pripada a koji sam ja, misleći  da je privremen, preuzela na sebe. Zato što ste nastavili da na mene gledate samo kao na nosača tereta koji ste zbacili sa svojih leđa da bi ste lagodnije plovili kroz bezbrižnost. Zato što je bezbrižnost lažna ako tvoj teret nosi neko drugi. I zato što, ako ne shvatite zašto je važno da sada svoj teret prebacite sa mojih na svoja leđa, više neće biti važno ni to da ja brinem šta će biti onda kada zaista nema ko da vaš teret ponese. „

 

ilustracija je Pinteresta

Advertisements