Pozdravila vi se baba Grozda. Na svi. Koji umejete da ju čitate. A razbirate ju svi, čitali ju, ne čitali ju.

12208466_1042920195748316_6980897793418290772_n
Vika odjutroske ovak: Dete, babka nešto da ti rekne, ti me berem čuješ, ako me mož i neč poslušaš.


Odnapred smo vikali, bi’ pametno, ono ci bude još popametno, bi budalu, ono ci pa bude budala. S’g vikaju, ne smeje se, nikuj se ne smeje bije. A ovam, čas po čas pa neku mučenicu prikolju, upucaju, živu uzem zatrupaju, kvo ga ja znam kako još utepaju. Sasvema decu.
Ono, neje stvarno da će neki s’g zaredi pa će pritepuje pametni da budu popametni i da ce manjuje od budale, tejal je narod drugo da rekne: džabe ti i vreviš i moliš i savetuješ i džabe i biješ, ako si je ono navrnulo glavu ko mazga, na jednu strnu pa ju i ne odvrta, ako će i u rupu da uripi, ono ci vuče na tuj strnu. Zdravo li je, uglavu, neje li zdravo, iskača mu na jedno pa isto. Ne vika se za džabe, od njega i Bog digal ruke. Neje digal, nego ga i on pušta da samo uripi u onuj rupu, ne li se tag berem čukne uglavu, dok si on, Gospod, ima považna posla sas onija na koji vredi da pomaga.
Te takoj, ne savetuj nikuga ako ti savet neje zaiskal, čuvaj si reč za onija koji gu iskaju. Ne uči onoj kojo sve znaje, ono ci znaje kolko znaje i bez teb, a onoj kojo oće  sasluša i  posluša i da pita… e za njega nemoj da žališ ni vreme, ni reč, ni da ga posavetuješ, ni da ga pogurneš malko, da mu pripomogneš. Neka vidi da se vidi… i da i Gospod i ljudi pomagaju kad si sam na sebe pomagaš.

ilustracija je s Pinteresta

Advertisements