Jak.

Kao lanac čije karike ne mogu razdvojiti ni dva buldožera zakačena za dva njegova kraja.

Čvrst.

Kao beton i kao stena.

Ne, kao čelik.

Ooooooovako stamen, oluja nije mogla da ga makne za milimetar.

Uzemljen, ukopan, ušrafljen, sraslo to, kao zajedno rođeni.

Tako ti je izgledao moj brak.

Majke mu ga, da me pitaš šta nam bi, ubij me ako bih umeo da ti objasnim.

Ode sve, ko nikad da ništa nije ni bilo.

Advertisements