Sinence, da ti tebe baba nešto rekne. Ič si ne beri brigu od ovija što na mladi samo naode manu i što im sve ne veljae. I što im sve  nekada bilo  poboljo, a s’g sve nevaljašno i sramotno i bruka.

I mi znaomo što je mlados.Ono, što jes, jes, mlogo smo se više sramuvali, pa se nesmo ovak kako vi danaske pred roditelji i drugi ljudi celivali, nesmo ni umejali da se celivamo ovak kako vi, al pa, voleli smo se i mi.

10858417_10203400303508549_202205948308048388_n

Pred ljudi neje bilo ništa, ni za ruke da se držimo. Al , znalo se, kuj se s koju gleda, kuj sas koju ide, koji su se posvadili, a kude će bude nešto. Koju je devojku momak ostavil, koja je devojka pobegla za kuga, a koja ‘e samo odvedena kolko da ju momak obruka i da se posle ne mož odade kako voj priliči. A jednu noć kude momka prekonači, odma je udavana.

I odnapred su se deca rađala posle šes meseci eli još poporano, samo se mladeneveste nesu ponosile sas stomak dozubi, nego se gledalo da se sakrije, da se ne vidi, berem dok ne ulegne  u mladoženjinu kuću.

Najgoro su prolazile onej sas koje se momci nesu teli ožene sas stomak. Golema je bruka bila kad neka kopili, i za nju i za dete, za njojni roditelji najviše, a na momka ništa, on si pa momak.

E, takve devojke su morale da se snaode, kako koja. Eli da idu po babe, samo da ga ne rode, pa su mloge i glavu izgubile od tej babe. Pa su se i drukče snaodile. Rodi ga tam, negde, u šupu eli u štalu eli na njivu, da gu nikuj ne vidi.

Čas po čas, pa u neko selo u reku naode udavena bebetija. Nekad se i znaje čio je, a neke se stezaju sas kanice, pa nikuj i ne vidi i ne čue, sve se završi bez bruku.

Poposle se neje smejalo, poče milicija da doodi kad se najde, mora se i prijavi kude je najdeno udaveno dete, pa tuj i tamo neki si i tuj decu očuvaše.

10492526_565051950266943_7071301326876543045_n

Svako si vreme ima njegovu bruku i njegov red. Koje, pa mene, kad bi me pitali, ja bi rekla, ovoj današnjo mi je na mene poboljo, nego nekadašnjo. Danaske nema da je neka dete zadavila eli udavila, ako si ga oće čuva ona si ga rodi za nju, kad ga tatko neje tejal, na dete nikuj ne vika da je kopile, a babe i dede si ga vole i ne odvrtaju glavu od njeg kako nekada, pa da i je sramota.

Kvo ima sramotno ako se mladi ljudi vole? I kvo se tuj ima krije? Dete si je dete, a koji neje čovek, niti je bil nekada, niti će pa kad bude.

   

fotografije su s Fejsbuka

Advertisements