Pogle ju. Razvrta se po dvor, ko da je prvi put u njeg ulezla.

A i kolko neje doodila, isna ko da voj je prvi put.

Što ne dojde dok voj svekar bolan beše? Što ne doodi i odnapred na Zadušnice, kako sag,  i svekrva voj je umrela pa neje pritrčuvala, ma dva dana se neje svrtela ovdeka, ni svekru da zgotvi, da pomete, pavučinu iz ćoškovi da skine.

Onolke godine si je sam živel i muku mukuval, nikomu neje dosađuval sas tuj njegovu muku, a znali smo svi da mu neje lako samomu u onija četiri duvara.

Baš kad nee mogal, pritčuval mu je bratanac, onija iz Donju Malu. Sedne na basamaci pred kuću, počeka da neki otud naide, da mu poruči da dojde. I dete, ne mož nikuj da greši dušu, dotrči. Ma, priodil je on i nezvan, al poretko, a zvan nema da je bilo da ne dojde. I lebac da mu donese kad ovija sam ne mož d-otide u zadrugu i kude lekara da ga otkara i lekovi da mu nakupuje.

Ono, sva sreća pa si je imal nemačku penzijičku, ne bila golema, al berem neje za dinar oskuđuval. I mogal si je kupi sve kvo si mu je pritrebalo. Pa i na bratovo dete da sune, ono, danaske te nikuj neće ni pogleda ako nema nekvu vajdu od teb i ako nesi zaslužil. A on ne beše skrčav čovek, daval je, ma, ako trebe on će ga oskudi, al kad pritrebe i kad mu rekne, „čičo, tejal bi ovoj, onoj…kakvo mu već trebe, tejal bi kupim al nemam tolko“, on se odma vata za džep.

Daj Bože da mu je sinulo, pa da je na njega i prepisal ovoj što je iza njega ostanulo. Da ne beše toj dete, usmrdel bi se dokle bi ga našli kad je dušu ispuštil.

Ono, vikaju da je takoj, ali na sud ce toprv vidi da li se snajka džabe po dvor razvrta dokle se onađuje da   nešto nasledi.

Advertisements