Ako me okaš
okaj me za ubavi vesti
Da mi se oko nasmeje,
nešto zaigra podgrudi,
pa da mi potraji
da me pogreje
i kad dojde zima

Ako me okaš
kazuj mi da ima
što da se radujem
Pa da se uvisnem,
da se cel svet pituje
za kakvo se ubavo
uviskujem i radujem

Nemoj me okaš
izedem ti dušu
ako lošo nešto
će mi rekneš
U men više nema
kude da stanjue
od koje se plače

Lošo li će kazueš
ulezni si u kuću
sedni si,pa počekaj
da prinesem vodicu
da me povrnete
kad mi se sloši
od lošo što ću čuem

U moj život,
ako je ovoj život
al neje, sve mi se čini
imala sam malko rados
i mlogo dani projdoše
u mučenje, rabotenje
u nadanje, u plakanje

Čeka rados’ do pod staros’
pa s’g muku si mukuem
tugu si tuguem
Lelke boške,kakvo li ću
još da vidim, da oplačem
pa da od život dizam ruke
kako što je on od men
odmno

+ okaš – zoveš
+ uvisnem – podvrisnem, glasno izgovarajući
+ ubavi – lepi
+ s’g – sada
+ odmno – odavno

Advertisements